جهنم موریا را دریابید

Abgebrannte Flüchtlingslager in Moria, auf der griechischen Insel Lesbos.
Photo: Refugees from Moria

#جهنم_موریا_را_دریابید
یقینا درک این موضوع در حال عادی بسیار مشکل و حتی نا ممکن است که کتله های متعددی از آدم ها، شامل کودکان، زنان، مردان،  جوانان، کهن سالان، خانواده ها، مجردان و… به علل مختلف مانند جنگ، بد امنی، فقر، بیکاری، تجاوز، محرومیت و محدودیت، خانه، کاشانه و وطن شان را ترک کرده و با فروش تمام اندوخته های زندگی شان، راه های خطرناک، مشکل و غیر قانونی را از کشوری به کشوری طی کرده، شکنجه ها و سوء استفاده قاچاقچیان انسان، زندان ها، رد مرز شدن ها، تحقیر ها، لت و کوب ها، ناپدید شدن کوه ها و دشت ها، طعمه شدن حیوانات وحشی و غرق شدن ها را متحمل شده و خود شان را به اميد یافتن یک زندگی بهتر، به دروازه های اروپا یا همان سراب دست نیافتنی برسانند. بعدش آنجا برای سالیان متمادی در وحشتناک ترین اردوگاه و کمپ پناهجوی در انتظار سرنوشت نا معلومی اسکان یابند. اردوگاهی که به جهنم معروف است.
آنجا به امراض مختلف روانی و جسمی مبتلا گردند، تمام وقت مورد تهدید تجاوز، لت و کوب، دزدی و… قرار داشته باشند. شب که روز در بیم و امید انتقال به جای کمی بهتر، اندکی انسانی تر و نسبتا آرام تر لحظه شماری کنند…!
و آنگاه کرونای وحشتناک جهان را در نوردد و به این اردوگاه برسد. اردوگاهی مملو از آدمهای مختلف از کشور های مختلف به تعداد زیاد در زمین کم و محدود، بدون هیچ امکان بهداشتی و حفظ الصحه، بدون غذای مناسب، داکتر، دارو و…!
بعدش قرنطین اجباری و آشوب عده ای از آدم های که از بی سرنوشتی، افسردگی و بحران های روحی نمی‌دانند که چه کار میکنند، در یک لحظه ببینی که این اردوگاه محقر هم به آتش کشیده شود و در آنی به خاکستر مبدل گردد. حالا تصور کن… تو بمانی با ۱۲۹۹۹ نفر دیگر… ! آنهم که تازه به جرم یاغی و اشوبگر تحت تعقیب و تهدید بازداشت هم قرار بگیری!
حتی تصورش هم وحشت برانگیز است. مخصوصا وقتی از جامعه جهانی، سازمان های خیریه بشری که هیاهوی شان عالم گیر شده است، هم اثر و خبری نباشد.

آره در مورد جهنم موریا در یونان حرف میزنم!
قرار آخرین خبر های رسیده از یونان،  اردوگاه موریا در جزیره لسبوس که بزرگترین اردوگاه پناهجویان در یونان است، در پی آتش‌سوزی کاملا تخریب شده و ۱۳ هزار ساکنش آواره شده‌اند.
بعد ازاین حادثه، نخست وزیر یونان، افرادی که “آشوبگر”خواند را عامل آتش‌سوزی معرفی کرد و گفت این افراد به گرفتن آزمایش کرونا و قرنطین اردوگاه برای جلوگیری از گسترش سرایت کرونا، معترض بودند.

باید گفت که قرار آمار موجود، ۷۰ در صد این پناهجویان، اتباع افغانستان اند.

نمیدانم سازمان های خیریه بین المللی مانند کمیساری های سازمان ملل متحد در امور مهاجرین (UNHCR)،  موسسات خیریه ملی و بین المللی ویژه مهاجران،کشور های متمدن به اصطلاح بشر دوست، کلیساها، مساجد و… کجا هستند و در این مورد چه میکنند؟!

از همه انسان های خییر جهان، مخصوصا از هموطنان عزیز میخواهم تا برای نجات فوری این پناهجویان و کمک های حیاتی به آنها،  به این هشتک بپیوندند و با گسترش آن، توجه جهان را به این فاجعه بزرگ انسانی جلب کنند.

Photo: Refugees from Moria

#leavenoonebehind #rescuerefugees #standforhumanrights #humanrights #standforrefugees
#discoverthehellofmoria #humanitarianhelp #everylifematters #equaltreatment #helpme
#humancrisis #humanitarianaid

دیدگاهتان را بنویسید